LEGATER

VEDTÆGTER FOR KOOPERATION AF RESTAURATØRERS LEGAT SAMT RESTAURATØRSTIFTELSENS LEGATER

FORMÅL :

§ 1.
Det er Kooperationens af Restauratørers Legat formål:

At uddele et rejselegat til en elev på på Københavns Kokke og Tjenerskole.
Skolen indstiller den elev, der skal modtage legatet.

Legatet uddeles en gang om året.

§ 2.
Det er Restauratørstifelsens Legaters formål:

At understøtte medlemmer og medlemmers ægtefæller af Restauratørstiftelsen ved tildeling af friboliger smat at yde medlemmerne og deres ægtefæller økonomisk hjælp.

At uddele legat / legater til elever fra Københavns Kokke og Tjenerskole.

Legater uddeles hver år i januar eller februar måned.

Ansøgningen skal være legatbestyrelsen i hænde senest den 21. December.

Der kan maximalt uddeles 14 legatportioner.

§ 3.
Begge legater, der er omfattet af nærværende vedtægter, bestyres af en legatbestyrelse på 4 medlemmer.

Legatbestyrelsen udpeges af bestyrelsen i Restauratørstiftelsen af 4. marts 1856.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15 maj 2007 i
Restauratørstiftelsen af 4. marts 1856.

RESTAURATØRSTIFTELSEN

​Øster Voldgade 30 kl

1350 København K

CVR: 23318415