Ansøgning​ til Restauratørstiftelsens legater

Legaterne kan søges af elever, der har påbegyndt 1. Skoleperiode i hovedforløbet på Hotel- og Restaurantskolen i København. 

Legaterne kan søges flere gange.

Klik her for at åbne ansøgningsskemaet »

Vedtægter for legatudvalget​

§1

Det er kooperationens af Restauratørers legat samt restauratørstiftelsens legater.

§2

Det er​ Restauratørstiftelsen af 4. marts 1856 legaters formål:

At understøtte medlemmer og medlemmers ægtefælle ved tildeling af friboliger samt at yde medlemmer og deres ægtefæller økonomisk hjælp.

At udele legat/legater til elever fra Hotel- og restaurantskolen i Valby.

Ansøgningerne til legaterne modtages gennem hotel- og restaurantskolen, og gennemgås af legatbestyrelsen til uddeling.

Der kan maximalt uddeles 14 legatportioner.

§3

Begge legater der er omfattet nærværende vedtægter, bestyres af en legatbestyrelse på 4 medlemmer. Legatbestyrelsen udpeges af bestyrelsen af restauratørstiftelsen ad 4. marts 1856 efter den årlige generalforsamling for en 1-årig periode,

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Restauratørstiftelsen af 4. marts 1856

Som dirigent:

Bent Schou

Advokat

RESTAURATØRSTIFTELSEN

​Øster Voldgade 30 kl

1350 København K

CVR: 23318415