BESTYRELSEN - 2019/2020

Tom Hansen, formand for bestyrelsen, medlem af forretnings-, bolig- og haveudvalgene - har været medlem af Restauratørstiftelsen siden 1981. Medlem af bestyrelsen siden 1999.

Kim Faureholm Olsen, næstformand for bestyrelsen og medlem af forretnings- og boligudvalgene – medlem af Restauratørstiftelsen siden 2003.

Suppleant til bestyrelsen fra 2011 og valgt til bestyrelsen første gang 2012.

Poul M. Pedersen, kasserer i Restauratørstiftelsen, medlem af forretningsudvalget og formand for legatbestyrelsen - medlem af Restauratørstiftelsen siden 1983.
Senest genvalgt til bestyrelsen 2018.


Carl Otto Henriques, bestyrelsesmedlem, medlem af bolig- og haveudvalgene. Medlem af bestyrelsen februar 2008 til maj 2008, herefter suppleant til bestyrelsen til maj 2009 og igen suppleant til bestyrelsen fra maj 2015. Valgt til bestyrelsen i maj 2019.


Benny Tingkær, bestyrelsesmedlem og medlem af boligudvalget. Medlem af Restauratørstiftelsen siden 1987. Valgt til bestyrelsen maj 2019.

Finn Hansen, bestyrelsesmedlem og medlem af legatbestyrelsen - medlem af Restauratørstiftelsen siden 1987.
Medlem af bestyrelsen fra 2005.

BESTYRELSESSUPPLEANTER

Rasmus Bo Bojesen, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1998.
Suppleant til bestyrelsen fra 2007.

Mary Eiby, valgt som suppleant til bestyrelsen i maj 2019.


INTERNE REVISORER

Poul-Egon Arslev, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1988 og intern revisor fra 2008.

Bent Henriksen, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1988 og intern revisor fra 2010.

SUPPLEANT SOM INTERN REVISOR

Kurt Berg, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1986, indtrådt i bestyrelsen 1997, og har fra 2006 været intern revisor og suppleant som intern revisor fra 2010.

EKSTERN REVISOR

Vedbæk Revision
Registreret revisionsfirma FRR
Lars Lindgreen, HD
Tlf.: 45 66 10 71
Fax: 45 66 10 82
E-mail: revisor@vedrev.dk
Web: www.vedrev.dk

BANK

Jyske Bank
Søborg Hovedgade 88
2680 Søborg
Tlf: 89 89 03 00

E-mail: soborg@jyskebank.dk
Web: www.jyskebank.dk

                      Kontakt til bestyrelsen

Såfremt der ønskes kontakt til en eller flere i bestyrelsen, bedes man bruge kontaktformularen under menupunktet "Kontakt os".​

RESTAURATØRSTIFTELSEN

​Øster Voldgade 30 kl

1350 København K

CVR: 23318415