BESTYRELSEN - 2015/2016

Tom Hansen, formand for bestyrelsen, medlem af forretningsudvalget og boligudvalget - har været medlem af Restauratørstiftelsen siden 1981. Medlem af bestyrelsen siden 1999.

Ole B. Nielsen, næstformand i bestyrelsen, sekretær, medlem af forretningsudvalget og boligudvalget - medlem af Restauratørstiftelsen siden 1986.
Suppleant til bestyrelsen 1997, indvalgt i bestyrelsen i 2002.

Poul M. Pedersen, kasserer i Restauratørstiftelsen, medlem af forretningsudvalget og formand for legatbestyrelsen - medlem af Restauratørstiftelsen siden 1983.
Genvalgt til bestyrelsen 2008.

Kurt Hvid, bestyrelsesmedlem og medlem af legatbestyrelsen - medlem af Restauratørstiftelsen siden 1986.
Suppleant til bestyrtelsen 1995, indvalgt i bestyrelsen 1996.

Finn Hansen, bestyrelsesmedlem og medlem af legatbestyrelsen - medlem af Restauratørstiftelsen siden 1987.
Medlem af bestyrelsen fra 2005.

Ingrid Straarup "Smut" bestyrelsesmedlem og medlem af boligudvalget - medlem af Restauratørstiftelsen siden 1993. Suppleant til bestyrelsen fra 1997, indtrådt i bestyrelsen 2007.

Kim Faureholm Olsen, bestyrelsesmedlem og medlem af boligudvalget – medlem af Restauratørstiftelsen siden 2003.
Suppleant til bestyrelsen fra 2011 og valgt til bestyrelsen 2012.


BESTYRELSESSUPPLEANTER

Rasmus Bo Bojesen, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1998.
Suppleant til bestyrelsen fra 2007.

Carl Otto Henriques, medlem af bestyrelsen februar 2008 til maj 2008, herefter suppleant til bestyrelsen til maj 2009 og igen suppleant til bestyrelsen fra maj 2015.


INTERNE REVISORER

Poul-Egon Arslev, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1988 og intern revisor fra 2008.

Bent Henriksen, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1988 og intern revisor fra 2010.

SUPPLEANT SOM INTERN REVISOR

Kurt Berg, medlem af Restauratørstiftelsen siden 1986, indtrådt i bestyrelsen 1997, og har fra 2006 været intern revisor og suppleant som intern revisor fra 2010.

EKSTERN REVISOR

Vedbæk Revision
Registreret revisionsfirma FRR
Lars Lindgreen, HD
Tlf.: 45 66 10 71
Fax: 45 66 10 82
E-mail: revisor@vedrev.dk
Web: www.vedrev.dk

BANK

Jyske Bank
Søborg Hovedgade 88
2680 Søborg
Tlf: 89 89 03 00

E-mail: soborg@jyskebank.dk
Web: www.jyskebank.dk

KONTAKT FORMAND: TOM HANSEN

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

KONTAKT NÆSTFORMAND: OLE B. NIELSEN

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

KONTAKT KASSERER: POUL M. PEDERSEN

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

RESTAURATØRSTIFTELSEN

​Øster Voldgade 30 kl

1050 København K

Tlf.: 29 42 18 12

CVR: 23318415